Voorwoord                                                                                                

Saturnus in de kosmos                                                                          

Saturnus in de radix                                                                              

Saturnus door de dierenriemtekens                                                   

Saturnus door huizen                                                                            

Wist je dat              

Bronnen                                                                                                            

Eindwoord                                                                                                             

 

Voorwoord:

Saturnus staat in mijn horoscoop conjunct de zon en conjunct de Noordknoop in ram in huis 7. Dit is altijd voor mij iets fascinerends geweest. Ik voelde van binnenuit dat ik daar iets mee moest, maar wat? Het bleven altijd vraagtekens voor mij. Nu ben ik in mijn tweede cyclus van Saturnus bezig en het kriebelt, het vibreert. Van Joyce Hoen heb ik veel tips mogen ontvangen en zo begint het heel langzaam bij mij binnen te komen. Het groeiproces is bezig.

Op het moment dat ik met mijn examenwerkstuk begin staat Saturnus bij mij in huis 12 in maagd conjunct Pluto in mijn radix. Ik trek me ook daadwerkelijk terug, ik wil enorm graag mijn examen halen. Het is de slagroom op de taart. Het is voor mij een afsluiting van een fase in een leerproces die nog oneindig door zal gaan. Ik ben nu enorm doelbewust bezig, dit is wat ik wil: mij verdiepen in Saturnus. Het een plek geven in mijn leven.      

 

Saturnus in de kosmos

De planeet Saturnus vanaf de zon gezien.

 

Vanaf de zon is Saturnus de zesde planeet. Het is planeet die het verste weg is. Toch kunnen we het met het blote oog zien. De afstand tot de zon bedraagt gemiddeld 1.427.000.000 kilometer. Dat is bijna 10 keer zo ver van de zon als de aarde. De planeet heeft bijna 30 jaar nodig om éénmaal om de zon te bewegen. Dat is dan ook de reden waarom wij Saturnus soms jarenlang in hetzelfde sterrenbeeld kunnen zien staan.

Saturnus en Jupiter zijn de grootste planeten. Echter er zijn verschillen. Saturnus heeft in tegenstelling tot Jupiter een redelijke grote vaste kern. Tevens draait Saturnus sneller rond haar as dan Jupiter.

Saturnus is vooral bekend door zijn ringenstelsel, dat op de tekening hieronder goed is te zien. Vanaf de aarde zien wij de ringen van Saturnus niet steeds onder dezelfde hoek. Soms kijken we er bovenop. Andere keren kijken we er van onderen tegenaan. Tussen deze perioden zijn de ringen voor korte tijd vrijwel onzichtbaar. De aarde beweegt dan precies door het vlak van de ringen. Doordat het ringenstelsel slechts enkele kilometers dik is, kunnen we de ringen dan niet zien.

 De Italiaanse sterrenkundige Cassini ontdekte in 1675 dat de planeet door meer dan één ring is omgeven. Hij onderscheidde donkere scheiding. Deze scheiding heeft zijn naam gekregen en heet de scheiding van Cassini. De buitenste ring die je op foto’s ziet, wordt de A-ring genoemd en de andere ring de B-ring. De A-ring is ruim 15.000 kilometer breed en de B ring 25.000 kilometer. De breedte van de scheiding van Cassini is ongeveer 3700 kilometer.

In 1850 werd nog een derde ring ontdekt. Deze wordt de C-ring genoemd. Deze ring is veel moeilijk waar te nemen omdat het licht zakker is. Hij ligt tussen de B-ring en Saturnus en wordt ook wel de floersring genoemd.

In 1969 maakte de Franse sterrenkundige Guérin aantal zeer goede foto’s van Saturnus. Hieruit bleek dat er tussen de C-ring en de planeet nóg een ring zichtbaar. Deze werd de D-ring genoemd.

In 1979 was er een ruimte voertuig heel in de kosmos die foto’s heeft gemaakt van de planeet Saturnus. Helaas konden hun de D-ring niet vinden. Hierdoor gingen natuurlijk steeds meer mensen aan het bestaan van deze ring twijfelen. Toch bestaat de  D-ring bestaat wel degelijk. Foto’s van een ander ruimte voertuig: de Voyager 1 laten deze ring duidelijk zien. Maar de ring is zó ijl, dat sommige sterrenkundigen nog steeds niet geloven dat hij vanaf de aarde waarneembaar is. Mede door dit onderzoek van de Voyager ontdekte men nog meer ringen. Zo is er nog een E-ring, F-ring en G-ring ontdekt. De G-ring is het laatst ontdekt. Al met al dus 7 ringen om deze planeet.

Er is trouwens nog een andere theorie over het ontstaan van het ringenstelsel. Deze theorie gaat er van uit dat het materiaal is dat bij de vorming van de planeet is overgebleven.

Vanaf de aarde gezien kijken we meestal bovenop de ringen. Soms kijken we er van onderen tegenaan. Dan zijn de ringen goed te zien. Er zijn ook perioden dat we tegen de zijkant van de ringen aan kijken. Deze perioden komen tweemaal per omloop van Saturnus voor, ongeveer elke vijftien jaar. De ringen zijn dan onzichtbaar. De ringen zijn wel behoorlijk breed, maar ook erg dun. Dit jaar in 2009 kijken we weer tegen de zijkanten van de ringen aan.  

Saturnus heeft een vast opvervlak. De planeet bestaat uit gas en vloeistof.

Saturnus heeft de meeste manen van alle planeten. We kennen er tot nu toe ongeveer 25. 

Hiervan zijn er maar liefst 14 dankzij het ruimteonderzoek ontdekt. Van de andere 11 maantjes waren er 9 al voor deze eeuw ontdekt. Één van deze manen genaamd Phoebe is de enige van de manen die retrograde om Saturnus heen beweegt. De grootste maan is Titan met een diameter van 5150 km.

Tenslotte enkele numerieke gegevens over de planeet Saturnus:

Gemiddelde afstand tot de zon: 9,5697 AE (1431,607 miljoen km).

Siderische omlooptijd: is de tijd waarin de planeet de gehele dierenriem doorloopt en op dezelfde plaats terugkomt ten opzichte van dezelfde ster, gezien vanaf de zon = 29,45779 jaar.

Synodische periode: is de tijdsduur die een planeet nodig heeft om, gezien vanaf de aarde, weer dezelfde positie ten opzichte van de zon in te nemen =378,092 dagen baansnelheid: 9,661 km/sec equatoriale middellijn: 120.536 kilometer afplatting: 1/10,2.

Siderische rotatieduur: 1 van de planeet is de tijd waarin de planeet éénmaal om haar as draait ten opzichte van de sterren = 0u 39m 22,4s massa: 95,16112 (aarde = 1) gemiddelde dichtheid: 0,687 gram per kubieke cm zwaartekracht aan het oppervlak: 0,931 (aarde = 1) gemiddelde temperatuur: 134K (-139°C) albedo: 34%.

Absolute magnitude: van een planeet is de helderheid van de planeet als zij op één astronomische eenheid (AE) van de zon Šn tegelijk op één astronomische eenheid van de waar nemer staat =  -8,88

 Saturnus    in de radix

  

Als je naar de planeet in de kosmos kijkt, kom je een aantal dingen tegen die je ook symbolisch zou kunnen plaatsen. Zie bijvoorbeeld de ringen om de planeet heen. Heel langzaam werden alle ringen één voor één ontdekt. Zo is het ook in ons leven. Heel langzaam komen we in een diepere laag bij onszelf. De 7 ringen die uiteindelijk om de planeet te vinden zijn kun je symbolisch plaatsen naar de 7 hoofdchakra’s in ons lichaam. Alsof je de tijd krijgt om alle ringen te doorgronden, net zoals wij de chakra’s in ons lichaam kunnen doorgronden. Elke chakra staat voor iets, zo zou je ook elke ring kunnen zien als iets waar het voor staat. Om op deze manier de planeet Saturnus als een uitdaging te zien en er heel liefdevol mee aan de slag te gaan. Om Saturnus niet over jou te laten heersen, maar jijzelf over Saturnus.

Saturnus draait in ongeveer 29 jaar door onze radix heen. Dit is ruim 4 x 7. Hiermee zou je kunnen zeggen dat alle ringen een kans krijgen om te worden doorgrond. In de 29 jaar is Saturnus ruim 14 jaar boven de horizon in je horoscoop en ruim 14 jaar onder de horizon in jouw horoscoop. Van de planeet uit kijken we gedurende de ene tijd op de ringen en gedurende de andere tijd van onderaf aan de ringen. Denk hierbij aan het MC en IC in de radix. De draaiing zit in de periode dat je de ringen niet kunt zien. Dit zou je kunnen zien als het punt van de ascendant en de descendant in de horoscoop. In 2009 zitten we op dit punt van de ascendant  / descendant.

De planeet in de kosmos heeft vaste kern en een vaste oppervlakte. Het is dan ook niet altijd gemakkelijk om deze symbolisch te kunnen doorbreken in het leven. De maan staat voor het onbewuste, de reactiepatronen van de mens. De planeet Saturnus heeft er maar liefst 25. In ons leven zijn er heel veel dingen waarop je volgens een vast patroon op reageert. Onbewust voel je misschien wel dat er wat mag veranderen, echter je kan er niet altijd even gemakkelijk bij. We krijgen meerdere kansen om dit toch te kunnen verwezenlijken, zie hiervoor de 25 manen

Zou het kunnen zijn dat de 7 ringen van boven naar beneden door de chakra’s werken? Dat je per cyclus een verdieping krijgt op verschillende energieniveaus om zo tot je ware kern te komen?

Bijvoorbeeld 0 t/m 14 jaar indalen in de mens vanuit het kruinchakra komt de energie richting het wortelchakra. Het groeiproces hier op aarde, de start als baby en de verdere ontwikkeling via school en pubertijd. De volgende fase van 15 t/m 28 jaar is vanuit je wortelchakra richting de kruinchakra. De energie die kan helpen je op een hoger niveau te zetten, de fase waarin je verder gaat studeren, je eigen keuzes mag maken om zo een pad in jouw leven te vinden en dit uit te kunnen werken tot het individu die mag zijn op deze aarde.

Hierna volgt een 2e cyclus. Totaal krijgen we 3 keer de cyclus. Het is aan jou zelf hoe deze bij jou kan groeien, zich kan ontwikkelen.  

Saturnus heeft te maken met zelfcontrole en vorming, begrenzing en is een leerproces van pijn, frustratie, inkeer, karma, innerlijk groeiproces, structuur en gezag. De planeten na Saturnus zijn niet meer met het blote oog te zien, hiermee wordt Saturnus ook wel de Wachter op de Drempel genoemd. Toch werkt Saturnus heel sterk in ons. Hij helpt ons bij het ontwikkelen van zelfcontrole door vormgevende processen. Saturnus geeft een gevoel voor een doel, is discipline en helpt in constructief denken. Saturnus wil binnen het kader wat hij krijgt vindingrijk zijn, zelfs tot het vasthoudende aan toe. Saturnus is ideaal bij het opstellen van wetten en bepalingen waarin maatschappelijke waarden in een bepaalde vorm moet worden vastgelegd. Dit kan ook binnen een groep of gezin zijn. Door deze grenzen te stellen is hij een bewuste tegenhanger van Jupiter, die symbool staar voor de groei, uitbreiding en expansie. Andere begrippen die bij Saturnus horen zijn: serieus, ernst, diepte, organiserend, koppig, plichtsbesef, zuinig, beheerst, berekenend, koel, afstandelijk, harteloos, teruggetrokken en afwerend.

Ondanks dit alles is Saturnus geen ‘slechte’ planeet. Zijn koelheid kan voortkomen uit een diepgewortelde angst. Hij staat voor je leerproces van de pijn. Hij zal het schil voor schil afpellen om zo bij de kern te komen van de ervaringen, en diepte te geven aan het leven. Wanneer je jouw eigen tekortkomingen en beperkingen hebt ervaren en leren accepteren en verwerken, dan geeft Saturnus je een afgebakend, evenwichtige en duidelijke persoonlijkheid. Hij geeft hiermee ontzettend veel diepte aan het leven en jezelf. Hiermee kan je jouw eigen drempels overschrijden. Je komt helemaal tot bloei. De kikker wordt een prins.

Saturnus is de heerster van steenbok. Het symbool voor Saturnus lijkt op een sikkel die onder een kruis is geplaatst . Door zijn omlooptijd van 29,5 jaar om de zon loopt hij gemiddeld 2,46 jaar door teken in de radix. Door nu het verband te leggen met de huizen van de radix kom je tot een verdieping in je leven die op dat moment speelt. Hier komen we later nog op terug.

In de middeleeuwse astrologie werd de planeet Saturnus ook wel beschouwd als degene die dood, beproevingen en ziekte bracht.

In de medische astrologie hoort Saturnus bij de beenderen. Tevens symboliseert Saturnus alle extreem koude en droge dingen, wat bijvoorbeeld van belang is bij het zoeken van verloren geraakte voorwerpen die de astroloog met het opstellen van een uurhoekhoroscoop  probeert terug te vinden.

In de astrologie wordt aan de terugkeer van Saturnus op dezelfde positie als in de geboortehoroscoop  heel veel waarde gehecht. Het zou samenvallen met een periode van fysieke en emotionele beproevingen.

Saturnus heeft de neiging om

1) te frustreren

2) je ergens bewust van te maken

3) je tot verantwoordelijkheid aan te zetten 

Saturnus in de dierenriemtekens

Saturnus in Ram = in jezelf geloven.

In je jeugd ben je het vertrouwen in jezelf kwijt geraakt. Je hebt jezelf niet als een onafhankelijke persoon die op eigen benen kan staan gezien. Het kan zijn dat je nogal eens pijnlijke lessen hebt moeten leren. Mede hierdoor heb je misschien verleerd om zorgeloos en dynamisch te zijn. Gelukkig leer je met het ouder worden dat je dingen kunt riskeren, waarbij je afwijzing en kritiek op de koop toe neemt. Zie het spreekwoord: wie niet waagt, wie niet wint. Soms moet je jouw reputatie op het spel zetten. Je eergevoel kan je wel dierbaar zijn, maar niemand anders merkt het op, waag dus een gok. Dynamiek gecombineerd met een zorgvuldige planning zal je goede resultaten opleveren.

Saturnus in Stier = degelijke waarden.

Gevoel van eigenwaarde is een centraal thema voor je. Dit is niet altijd even gemakkelijk voor je te vinden. Het kan zijn dat je heel hard werkt een soort doorbijter om materiële doelen te verwezenlijken. Op sommige momenten in je leven word je er echter toe gedwongen je te bezinnen op je houding tegenover materiële dingen als graadmeter voor je persoonlijke waarde. Een tevreden leven heb je als je innerlijk bevredigd voelt en door dankbaar te zijn voor wat je hebt, in plaats van je te concentreren op wat je níet hebt.

Saturnus in Tweelingen = geestelijke discipline.

In je leven krijg je te maken met het overwinnen van leer- of communicatieproblemen. Je jaren op school kunnen je veel ideeën geven of juist verstikken waardoor je jouw creativiteit onderdrukt. Probeer daarom het grote overzicht te houden. Immers jij wilt heel graag je kennis met andere delen zodat je intelligent over komt. Met het ouder worden leer je jezelf intellectueel meer de vrije teugel te geven. Overwin je overgevoeligheid ten aanzien van het bewijzen van je geestelijke capaciteiten.

Saturnus in Kreeft = zekerheid opbouwen.

In je jeugd kan je hebben geleden onder een allesoverheersende sfeer van worsteling en moeilijkheden, waardoor je moeite hebt met het op natuurlijke en spontane wijze uiten van emoties. Je beheerst je gevoelens en houdt ze verborgen. Misschien heb je al op jonge leeftijd veel verantwoordelijkheid moeten dragen. Hierdoor kan je volwassener over komen, mede hierdoor kan je emotioneel geblokkeerd zijn. Het werken aan onderdrukte emoties zal dan ook je leven lang een centrale plaats innemen. Probeer het te tonen wat je werkelijk voelt, zonder bang te zijn daarom afgewezen te worden. Door een sterk besef van emotionele onafhankelijkheid op te bouwen, zul je je gaan realiseren dat je je het kunt permitteren om te laten zien dat je emotioneel kwetsbaar bent. Besef dat wanneer je jou emoties laat zien, anderen je zullen aanvaarden zoals je bent en je zullen steunen.

Saturnus in Leeuw = eigenwaarde ontwikkelen.

Op jonge leeftijd heb je te maken gehad met een autocratische trends in je opvoeding. Hierdoor kunnen je speelsheid en spontaniteit onderdrukt zijn. Het gevolg is dat je jezelf nu veel te serieus neemt. Zo ben je bijvoorbeeld overgevoelig t.o.v. hoe anderen tegen je aankijken en wat voor indruk jij op andere maakt. Tevens is voor jou waardering heel erg belangrijk. Je zou je zelfs blind kunnen staren op statussymbolen, respect of erkenning. Het is belangrijk dat je creatieve blokkades leert overwinnen. Het is voor jou erg belangrijk dat je enigszins ontdooit en het riskeert je onvolwassen te gedragen. Met het klimmen der jaren zul je jezelf steeds meer aanvaarden zoals je bent.

Saturnus in Maagd = organiseren van systemen.

Je bent geboren in een periode waarin principes van efficiëntie, hygiëne en dienstbaarheid aan anderen in het middelpunt van de aandacht stonden. Veel van de uitdagingen in je leven hebben dan ook te maken met hoe je jezelf nuttig kunt maken in de maatschappij, zonder dat je daarbij een slaaf van het systeem wordt. Aan de ene kant heb je de behoefte om geaccepteerd te worden door je omgeving en je daarin te integreren, aan de andere kant kun je misschien maar moeilijk je stek vinden. Het is voor jou de uitdaging om leren grenzen te stellen aan mensen aan wie jij je hulp aanbiedt en durf het indien nodig te weigeren. Als je je te dienstbaar opstelt, zul je je misbruikt voelen; doe je het te weinig, dan zul je je geïsoleerd voelen. Je hebt zelden het idee dat je inspanningen toereikend zijn en besteedt veel tijd aan het verbeteren en efficiënter maken van dingen. Kortom super perfectionistisch. Besef dat hoewel dat weliswaar dikwijls goede resultaten oplevert, het ook jouw vooruitgang kan belemmeren.

Saturnus in Weegschaal = sociale verantwoordelijkheid.

Rond de tijd van je geboorte viel er, op een collectief niveau gezien, grote nadruk op de verplichting ten opzichte van anderen. Vooral op het gebied van relaties. In je persoonlijke relaties zul je dan ook een drang voelen om zelfzuchtige verlangens te overwinnen en rekening te houden met andermans behoeften alvorens je iets onderneemt. Je houdt je aan je woord. In de omgang met anderen ben je heel rechtvaardig en geduldig. Wat je zou mogen leren in je leven is je meer te ontspannen in de aanwezigheid van anderen en je verdedigende schild laten zakken. Zo kom je tot een dieper en emotioneel contact met anderen.  Aan de oppervlakte kan je met andere prima overweg, tot dat er emotionele kwesties bij betrokken raken. Dit kan ook te maken hebben doordat je op jonge leeftijd de nodige problemen hebt gehad in je persoonlijke relaties. Als je ouder word, wint je liefdesleven steeds meer aan toewijding.

Saturnus in Schorpioen = reconstructie.

Je bent geboren in een tijd waarin veel zwaarte en somberheid heerste. Mogelijk ben je hierdoor persoonlijke sterk emotionele gekleurd. Je hebt een grote zelfbeheersing en kunt diepgaande emoties onderdrukken. Toch zijn intieme emotionele relaties juist heel erg belangrijk voor je. Door angst voor emotioneel verlies wil je in een intieme relaties enorm veel beheersen. Aan de ene kant wil je de diepste emotie van anderen doorgronden, aan de andere kant ben je nogal paranoïde waar het om het blootgeven van die van jezelf gaat. Seksuele taboes oefenen een geweldige fascinatie op je uit. De oplossing kan liggen om vertrouwen in de plaats van angst te laten komen en je emotioneel te ontspannen in plaats van jezelf uit te putten door altijd weer naar het onbeheersbare te beheersen te willen gaan

Saturnus in Boogschutter = wijsheid door ervaring.

In de tijd dat jij geboren werd, waren er in de wereld grote gebeurtenissen aan de gang.  Wie weet ben je opgegroeid in een omgeving waarin uitgesproken meningen over de politiek, sociale kwesties of religie heersten. In het negatieve geval kan het leiden tot dat je er nu beperkende en extreme opvattingen over alles op na houdt. In het positieve geval kan het zijn dat je streeft om deze invloed te overwinnen en je eigen overtuigingen te ontwikkelen op basis van je persoonlijke ervaring. Het is in ieder geval erg belangrijk dat je de toekomst met vertrouwen en positiviteit te gemoed ziet. Anders zou het leven wel erg zwart kunnen ervaren.

Saturnus in Steenbok = doelen en strategieën.

Rond jou geboorte waren er heel veel politieke ontwikkelingen in de maatschappij. In je persoonlijke karakter kan dat zich uitte door een sterke innerlijke drang naar het verwezenlijken van je doelen en het boeken van resultaten. Op jonge leeftijd is dit misschien nog niet helemaal duidelijk voor je of durf je er niet in te geloven. Echter met het ouder worden boek je vooruitgang. Mede door hard werken en zorgvuldige planning. Let echter op dat je niet teveel waarde hecht aan het materiële, het respect van andere is minstens zo belangrijk. Als je dit lukt, kan je een enorme grote steunpilaar worden in de gemeenschap.

Saturnus in Waterman = sociale structuur.

Als jij geboren wordt heerst er een diep besef van sociale interacties in de samenleving. Het kan zijn dat jij je meer dan de meesten bewust van sociale verplichtingen tegenover de groep en van de verantwoordelijkheid die elk individu voor het geheel draagt. In je persoonlijke leven ben je je bewust van de energieën die in groepen werkzaam zijn en de wijze waarop je zelf sociaal functioneert. Toch vind je het eng om dit met andere te delen. Zeker op emotioneel niveau kun je soms koel en afstandelijk uit de hoek komen. Het maken van intieme vriendschappen vind je moeilijk. Echter je bent ook zeer rechtvaardig en democratisch gezind en kun je maatschappelijke verschillen uit de weg helpen ruimen. Mede hierdoor kun je een belangrijke rol in de organisatie van groepen spelen. Dat ligt je beter dan de één-op-één-relaties.

Saturnus in Vissen = transcendentie van ambitie.

Rond jou geboorte waren er veel sociale problemen in de wereld. Het kan zijn dat je in de omgeving waarin je opgegroeid bent tamelijk ongelukkig bent geweest. Diep binnenin voel je je vermoedelijk wanhopig of in ieder geval een behoefte om je leven zin te geven in relatie tot de grotere samenleving. Je beseft dat de meesten mensen egocentrische verlangens hebben. Door teleurstellingen die je op jonge leeftijd hebt meegemaakt, kun je gedwongen zijn je persoonlijke doelen te herzien, zodat je leven meer zin krijgt. Wil je gelukkig worden, leer dan datgene te accepteren waar je toch niets aan kunt veranderen. Jouw grootste uitdaging is het overwinnen van negativiteit en het gevoel door de wereld tegengewerkt te worden, en het storten van een spiritueel fundament voor een zinvol bestaan.

 Petra Holla , Almere,  augustus 2009, petra @ tryas.nl