Als eindwerkstuk voor de opleiding bij het CHTA gaf Mariet Roodenburg een heel inspirerende lezing voor een groep kinderen en hun ouders, over de planeet Mercurius.  Ze had er ook een tekst over Mercurius voor voorbereid:

Mercurius

 De planeet Mercurius –  Mercurius in de Mythologie – Het principe van Mercurius – Mercurius in de elementen – Mercurius in de Tekens – Slotoverweging – Literatuurlijst

 De planeet Mercurius:

Mercurius is de planeet die het dichtst bij de zon staat. Sinds 1974 toen het onbemande ruimteschip Mariner 10 vlak langs Mercurius vloog weten we pas meer over Mercurius. Ze is bijna 3 keer zo klein als de aarde en heeft geen eigen maan.

Het uiterlijk van Mercurius lijkt erg veel op dat van onze eigen maan. Het planeetoppervlak is bezaaid met kraters terwijl, net als op de maan, ook vlakkere gebieden voorkomen. Het oppervlak is duidelijk erg oud en al miljarden jaren onveranderd. De wetenschap denkt dat Mercurius, evenals de rest van het zonnestelsel, ruim 4 miljard jaar oud is.

De temperatuur op Mercurius kan overdag oplopen tot zo’n 425 graden. ’s Nachts koelt het heel snel af tot 175 graden onder nul. Deze extreme temperatuurverschillen worden veroorzaakt doordat Mercurius maar een heel dunne atmosfeer (luchtlaag) om zich heen heeft. Daardoor kan Mercurius zijn temperatuur niet goed vasthouden.

Doordat Mercurius zo dicht bij de Zon staat is ze vanaf de aarde meestal niet of nauwelijks te zien. Soms lukt het bij een heldere hemel kort na zonsondergang, wanneer Mercurius avondster is. In het gunstigste geval staat hij  anderhalf uur na zonsondergang aan de hemel. Meestal is dit veel korter en is hij reeds verdwenen, wanneer de hemel donker wordt. In de ochtend kan Mercurius kort voor zonsopgang te zien zijn.

De gemiddelde omlooptijd door de dierenriem is ongeveer 87 dagen.

Mercurius verblijft gemiddeld 7 dagen in hetzelfde dierenriemteken

Mercurius staat nooit verder dan 28 graden van de Zon vandaan en kan dus alleen een conjunctie maken met de Zon.

Mercurius in de Mythologie:

De Romeinse Mercurius wordt vaak vereenzelvigd met de Griekse Hermes.

Aanvankelijk staat vooral de Griekse Hermes bekend als de bode der goden. Mercurius, die oorspronkelijk vooral de god van de reizigers ,handel en verkeer was nam steeds meer van de oorspronkelijke betekenis/functies van Hermes over. Mercurius draagt de attributen van Hermes. ( het Latijnse merx = waren of mercator =koopman)  (geldbuidel in hand). In de Griekse mythologie  echter werd Hermes veel minder vereerd als god van de handel dan in de Romeinse. Bij de Grieken was hij vooral de boodschapper der goden en de god van de reizigers. (Voor het gemak noem ik Hermes in dit werkstuk voortaan Mercurius)

Mercurius werd geboren als zoon van Zeus uit een relatie die deze had met een dochter van de god Atlas, Maia genaamd. Mercurius was een vroegwijs kind dat zich in zijn wieg al verveeld  schijnt te hebben. Al op de dag van zijn geboorte kroop hij er uit op zoek naar interessantere bezigheden. Hij schijnt van veel goden iets gestolen te hebben zoals het vee van Apollo en de gordel van Aphrodite. Vandaar dat hij de goddelijke bedrieger werd genoemd en de god der dieven en struikrovers werd.  Zeus had de hulp van Mercurius regelmatig nodig om boodschappen door te geven aan zijn minnaressen, die op de woede van zijn echtgenote Hera konden rekenen. Mercurius bracht ook boodschappen van de goden over aan de gewone mensen en werd zo een bemiddelaar tussen hemel en aarde. Daarnaast begeleidde hij de zielen van de doden naar de veerman, die hen over moest zetten naar de overkant. Door mensen aan te raken met de caduceus, een staf omwonden met slangen, kon hij ze in slaap laten vallen en weer doen ontwaken. Zo werd hij ook de god van de slaap.

Mercurius staat niet alleen door zijn vele reizen bekend als patroon van de reizigers, de wegen, de kudde en de herders, de god van verkeer, handel en (de) lier, maar ook als patroon van atleten en sport. Hij werd door zijn welsprekendheid de god van de taal. Ook trad hij nog op als boodschapper in dromen. 

 MERCURIUS ALS PRINCIPE:

Zoals we al eerder zagen was Mercurius in de mythe de boodschapper der goden. De manier waarop hij voor allerlei klusjes werd ingezet kan ons enig inzicht geven in de betekenis als planeet. Mercurius is de planeet van het contact en de communicatie, hij is een verzamelaar van feiten en geeft informatie door. Mercurius staat voor het verstand en het logische en rationele denken. De plaatsing van Mercurius in de horoscoop laat ons zien hoe wij informatie opnemen en die vervolgens weer verwerken.  Schrijven, spreken, leren maar ook reizen vallen onder Mercurius .Mercurius als bemiddelaar tussen de goden en mensen staat analoog voor de manier waarop wij in staat zijn met de ander te overleggen. Bovendien zegt hij niet alleen iets over de manier waarop we ons in woorden willen uitdrukken tegenover onze medemens, maar ook geeft hij de behoefte aan om door de ander begrepen te worden. Hij geeft de astroloog dus ook informatie over de manier waarop we een relatie met de ander aangaan.

Onder Mercurius valt ook onze behoefte om te leren. Zijn plaatsing geeft ons aanwijzingen over de manier waarop ons verstand functioneert. Zijn we in staat om snel informatie op te nemen zoals bijvoorbeeld Mercurius in de Waterman of is dat een traag proces, zoals bij Mercurius in de Stier. De intelligentie valt dus ook onder Mercurius, maar ook een intelligent geplaatste Mercurius, bijvoorbeeld in de Maagd, kan afgeremd worden door aspecten van planeten met bijvoorbeeld Saturnus of Neptunus. De Mercurius die zich zo vroeg al verveelde kan ons door zijn plaatsing in teken en huis aanwijzingen geven waar we ons geestelijk voedsel vandaan kunnen halen om verveling te voorkomen.

Mercurius hoort bij twee tekens, namelijk Tweelingen en Maagd. De Tweelingenkant van Mercurius zegt iets over zijn vermogen om stukjes informatie tot een geheel samen te voegen. De Maagdkant van Mercurius zegt meer over zijn analytisch vermogen waarmee hij tot in detail de onderwerpen wil uitvlooien.

Kernwoorden:

Mentale belangstelling, mentale beweeglijkheid, rationeel verstand, taal, communicatie, informatieoverdracht, informatie-uitwisseling, nieuwsgierigheid, analytisch verstand, behoefte om te leren en streven naar kennis.

Positieve kwaliteiten:

Mentale slimheid, iemand die goed kan onderhandelen, het nieuwsgierig verzamelen van allerlei informatie. Kundig met taal om gaan. Een helder verstand en snel van begrip.  Snel het onderlinge verband tussen feiten kunnen zien.

Negatieve kwaliteiten:

Oppervlakkigheid, nooit diep op een onderwerp in willen gaan.Van de hak op de tak springen. Listigheid. Soms ook sluwheid. Onwaarheid verkondigen. Spelletjes spelen.

 MERCURIUS IN DE ELEMENTEN:

Het element waarin iemand Mercurius staat geeft aan “hoe” iemand denkt. Het element geft ook aan welke soort energie een stempel drukt op iemand’s logische manier vn denken.  

Mercurius in Vuur:

Het element Vuur staat voor enthousiasme, geestdrift, spontaniteit, inspiratie, impulsiviteit, positieve impulsen, felheid.Mercurius in vuur  is  spontaan is bij het leggen van contacten en kan impulsief zijn in woord en gedachten en geestdriftige ideeën hebben. Een enthousiaste spreker .Gedachten kunnen beïnvloed worden door zijn vaak zo positieve hoop en vertrouwen. Een plannenmaker en vaak een positief denker.

Mercurius conjunct Mars kan er spontaan “iets” uitflappen

Mercurius in Aarde:

Het element Aarde staat voor zekerheid, nuchterheid, concrete zaken, zwaarte.

Mercurius in aarde wil zijn ideeën aan de aardse werkelijkheid kunnen toetsen omdat hij vooral behoefte heeft aan ideeën die praktisch bruikbaar zijn.  De spontaniteit is hier ver te zoeken. Iemand met Mercurius in aarde vindt het prettig als hij  zijn ideeën concreet voor de geest kan halen. Mercurius conjunct Saturnus geeft grote zorgvuldigheid in de manier van spreken.

Mercurius in Lucht:

Het element Lucht staat voor rationaliteit, objectiviteit, speelsheid, luchtigheid, levendigheid.

Mercurius in lucht geeft vaak een meer rationele uitwisseling met de ander. Er dienen wel verstandige dingen gezegd te worden. Deze Mercurius is wat vrijer en losser in zijn gedachten dan bijvoorbeeld Mercurius in aarde. Hij wil ook liever niet gehinderd worden door emotionele ballast. Deze Mercurius kan heel objectief zijn, vooral als  Mercurius conjunct Uranus staat.

Mercurius in Water:

Het element Water staat voor intuïtieve afstemming, is gevoelsmatig en weinig tastbaar.

Mercurius in water geeft de gevoelsmatige denker aan. Mentale processen worden beoordeeld door middel van gevoelens. Mercurius in water leert vooral door ideeën als het ware op te slurpen in plaats van ze concreet te analyseren. De manier waarop iemand met Mercurius in water communiceert is vaak gekleurd door zijn diepste verlangens. Vooral Mercurius conjunct Neptunus geeft een intuïtief mentaal vermogen aan.

————

Mercurius in de Tekens 

Mercurius in Ram

Manier van denken en communiceren:

snel, spontaan, vastberaden, het leuk vinden om te discussiëren, open, heel direct zijn in de communicatie, strijdlustig zijn.

Positief: op een spannende manier de dingen kunnen vertellen, eerlijkheid, snelle denker.

Negatief: flapuitgedrag, dingen zeggen zonder er bij na te denken,  botheid en ongeduld kunnen nadelig zijn bij het leren en communiceren.

 Mercurius in Stier 

Manier van denken en communiceren:

Praktische intelligentie, bedachtzaam, traag, geduldig.

Positief:  realistisch, zorgvuldig denken, realistisch, kan geleerde feiten heel lang onthouden.

Negatief: conservatief, niet flexibel, sloom, eigenzinnig,  in zijn denken te veel met de materie bezig, verzet tegen nieuwe ideeën.

Mercurius in Tweelingen

Manier van denken en communiceren:

Snel en flexibel denkend, slim, vlotjes.

Positief:  heel leergierig, veelzijdig, flexibiliteit, een goed spreker,verbaal soepel, intellectueel, geestig, grappig,woordspelletj, altijd wat te vertellen hebben.

Negatief: oppervlakkigheid, te veel praten, voorbarige conclusies, veel beloven maar weinig doen, van veel onderwerpen,  weinig weten, versnipperde kennis.

Mercurius in Kreeft

Manier van denken en communiceren:

Gevoelvol,  communicatie is emotioneel geladen,  met anderen meedenken(d).

Positief: meelevend met anderen, veel fantasie, poëtisch vermogen, begrip voor onbewuste zaken, als men dat wil kan men gevoelens goed verwoorden, gevoel voor geschiedenis, een goed geheugen.

Negatief: soms heel zwijgzaam, melancholie doordat men veel aan het verleden denkt, kan zijn denken door zijn emoties laten overspoelen, daardoor wispelturig of labiel, soms kinderlijk  taalgebruik, dromerig.

Mercurius in Leeuw

Manier van denken en communiceren:

Creatief, zelfbewust, hartelijk.

Positief: in zijn gedachten altijd positief blijven, expressief, uitbundig, waardoor hij vaak aandacht krijgt als hij praat, kan mooie  creatieve verhalen schrijven, kan iemand goed motiveren voor zijn ideeën, zelfstandig denker, onbekrompen

Negatief; in gezelschap heel luidruchtig, teveel drama vertonen,  blijven praten omwille van de aandacht, teveel op zich zelf  gericht

Mercurius in de Maagd

Manier van denken en communiceren:

Analytisch, verstandig, slim.

Positief: goed opmerkingsvermogen, kan zaken tot in de kleinste details doordenken, heel helder, de wetenschapper, zakelijk  denken,

Negatief: mopperig, zeurderig, bekrompenheid, kleingeestig, altijd  overal kritiek op hebben.

Mercurius in Weegschaal

Manier van denken en communiceren:

Mentaal, gericht op evenwicht, stijlvol, welsprekend.

Positief: diplomatieke manier om zich uit te drukken,  kan zelfs vervelende boodschappen vriendelijk overbrengen,  evenwichtig denken, vriendelijk, zaken tegen elkaar af wegen.

Negatief: altijd twijfels over te nemen beslissingen, oppervlakkig doordat hij conflicten uit de weg gaat, opportunisme.

 Staat niet altijd achter de ideeën die hij verkondigt.

Mercurius in Schorpioen

Manier van denken en communiceren:

Zwijgzaam, grondig, diepgaand, onderzoekend.

Positief: scherpzinnig verstand, durft taboes aan te kaarten, wil op zoek naar geheimen, consequent

Negatief: wantrouwend, cynisch, giftig, achterbaks, teveel in iemands privé-leven neuzen, manipulatief, te fanatiek.

 Mercurius in Boogschutter 

Manier van denken en communiceren:

Idealistisch, positief,  ruimdenkend, openhartig,

Positief: een ruime blik hebben, enthousiast verteller, veelzijdig  geïnteresseerd, filosofisch, kan anderen opvrolijken door zijn  positivisme, rechtvaardig.

Negatief: bijzonder eigenwijs, de wijsheid in pacht hebben,  aanmatigend, belerend, stokpaardjes hebben.

Mercurius in Steenbok

Manier van denken en communiceren:

Nuchter, gestructureerd, zakelijk, realistisch.

Positief: goed concentratievermogen, streeft naar perfectionisme in  woordgebruik, uitstekend spreker, serieus, duidelijk, consequent, degelijk, ordelijk.

Negatief: monotoon, pessimistisch, blokkeert door perfectionisme,  kan dan de woorden niet vinden, kil, weinig fantasie,  normatief.

Mercurius in Waterman  

Manier van denken en communiceren:

Origineel, geniaal, vooruitstrevend, een open oor voor vreemde ideeën, apart.

Positief: een overvloed aan ideeën, vindt niets vreemd, grappig taalgebruik, is verzot op moderne technieken en uitvindingen, intelligent, sociaal, spontane invallen, onafhankelijk.

negatief: buitenissig, onrealistisch, vergeetachtig, niet geaccepteerd worden door de maatschappij,  wispelturig.

Mercurius in Vissen

Manier van denken en communiceren:

Intuïtief, fantasievol, vaag, invoelend

Positief: intuïtieve kennis, zaken zeker weten terwijl die niet logisch verklaarbaar zijn, het verwoorden van mysteries, een invoelend vermogen dat aan telepathie kan grenzen,  zachtaardig, beelddenker.

Negatief; chaotisch, ongeconcentreerd, stortvloed aan woorden, zweverig. 

 Slotoverweging  ( niet gebruikt voor de lezing)

Mercurius stond als ochtendster bekend als de lichtvoetige bode van de Goden en als avondster stond hij bekend als Hermes psychopompos, de begeleider van de zielen naar de onderwereld. Deze Hermes psychopompos staat voor het bewustzijn dat met de ziel meegaat in al haar toestanden. Overdag ( normaliter) hebben we het dagdenken of waakbewustzijn. “s Nachts hebben we het nachtdenken of droombewustzijn. De bemiddelende functie van Mercurius zorgt ervoor dat we beelden uit het onbewuste, bijvoorbeeld dromen, met ons bewuste verstand, Mercurius,  kunnen begrijpen.

Ik ben niet veel informatie tegengekomen over de manier waarop deze functie van Mercurius astrologisch uitwerkt, terwijl dat me nu juist heel interessant lijkt. 

Wordt bijvoorbeeld bij mensen met Mercurius in schorpioen de functie van Mercurius als begeleider van de zielen naar de onderwereld sterker benadrukt. Of, anders gesteld:  hebben deze mensen met Mercurius in Schorpioen meer aanleg om paranormaal met overledenen in contact te staan?

Of hebben mensen, die Mercurius in 12 hebben bijvoorbeeld, inderdaad meer talent om dromen goed te verwoorden en te verklaren?  Of hebben ze talent als hypnotiseur? Mercurius kon mensen immers ook in slaap doen laten vallen, dus in een andere bewustzijnstoestand brengen.

Stof genoeg voor een astrologisch onderzoek of het in mijn achterhoofd mee te nemen bij een consult.

 Mariet Roodenburg,  

Nijmegen

8 juli 2009 

 Literatuurlijst

–         Lesmateriaal van de CHTA emailopleiding jaar 1, 2 en 3.   Joyce Hoen

–         www.sterrenkunde.nl

–         Zon, maan en sterren, Astronomie voor iedereen.  Elisabeth Mulder, Christofoor, Rotterdam  1979

–         Nabije planeten, ons zonnestelsel.   Robin Kerrod, Belitha press,  2000

–         De grote Godsdiensten, historisch en actueel.  onder redactie van Geoffrey Parrinder,  Amsterdam Boek, B.V. 1972

–         Griekse Mythen en Sagen, Gustav Schwab.  Het spectrum,  Utrecht,  2006 

–         Wikipedia:  griekse mythologie en romeinse mythologie-        

–         De Horoscoop, een energiepatroon.   Stephen Arroyo,    Schors, Amsterdam, 1980-        

–         Het astrologisch ABC,  een schematische en trefzekere uitleg van astrologische begrippen. Hajo Banzhaf & Anna Haebler, Schors, Amsterdam  1995-        

–         Astrologie II: Aspekten.   Mellie Uyldert,   De driehoek, Amsterdam,  z.J.-        

–          Astrologie en Bloesemtherapie.  Brigitte Thelen,  Schors, Amsterdam,  2000     

–         -De twaalf huizen, Howard Sasportas,  Schors-Amsterdam, 1993-2002

 

Mariet is beschikbaar in Nijmegen voor consulten (Mariet.Roodenburg @ glazenkamp.net)