Yvonne Slinkert is ook duidelijk: 
Het is duidelijk dat de auteur van het artikel geen waarde hecht aan de astrologie, of er aan twijfelt. En dat mag natuurlijk.  
Astrologie is in mijn ogen geen geloof, maar een intuïtieve wetenschap, die als het ware mee beweegt met de   hemellichamen en deze bestudeert op basis van het principe van synchroniciteit (“zo boven zo beneden”). De astrologie maakt daarbij gebruik van een symbolentaal. De astronomie daarentegen beweegt zich binnen de wetten van de gangbare wetenschap, volgens welke de natuur van het heelal wordt onderzocht en in kaart wordt gebracht. Dit is een totaal ander uitgangspunt dan dat van de astrologie. En de wetenschappelijke taal die de astronomie hanteert is een “taal” die in mijn ogen niet alleen wezenlijk anders is, maar ook te beperkend is voor de astrologie.
Zowel de symbolentaal (de astrologie) als de wetenschappelijke taal (de astronomie) hebben ieder hun eigen   unieke waarde voor de mensheid. Geen enkele “taal” is in feite superieur, tenzij de mens daar zelf voor kiest.  
Het is ook een feit dat onze aarde in het immense heelal slechts een onzichtbaar “stipje” is. Dat “stipje” is, net als   alle hemellichamen, gebonden aan de natuurwetten van het heelal die wij mensen voor het overgrote deel nog helemaal niet kennen, niet kunnen beheersen, noch kunnen bevatten met ons beperkte menselijke verstand. Het   is de natuur die over de mens heerst en niet andersom. Zowel astrologen als astronomen moeten het hier uiteindelijk wel mee eens zijn.  
Wie de astrologie werkelijk begrijpt en niet aan haar waarde twijfelt, zal zijn/haar energie niet verspillen aan   allerlei discussies over de waarde van de astrologie.

(Informatie over de emailcursus: http://www.astrologie.ws/cursus.htm)