Riet van Hoyweghen, eveneens uit België, schreef ook een prachtig stuk als antwoord op dit “astronomen gesputter”: 

Waarde medemensen…

 Nu jullie, astronomen gevonden hebben dat de beweging van de planeten

verklaard kan worden door “de zwaartekracht”, maw nu de orde in het

universum op een “fysieke” manier werd uitgelegd, zijn jullie blijkbaar van

mening dat alle mysteries hieromtrent opgelost zijn.

 Misschien is nu het moment gekomen om op alles eens wat dieper in te gaan,

om de samenhang en totaliteit ervan, de echte wereld achter deze fysieke

wereld, wat beter te proberen begrijpen.

 Eén van mijn fysieke vormen dwaalt hier nog altijd rond op aarde, verbeten

op zoek naar de kern van alles, naar de “betekenis” van gans dit

universum..en gans die zwaartekrachtaffaire zegt maar weinig over “waarom ik

hier ben” en “wat ik hier kom doen.”

Je hebt nu kunnen achterhalen dat de fysieke zwaartekracht de planeten

onderling in evenwicht houdt, waar ik mijn hoed voor afdoe, maar wat doe je

met “het geheel”?  Hebben al deze onderzoeken geen bewondering en ontzag

doen ontstaan voor de perfectie van gans dit onmetelijk universum?

 Vraagt niemand zich af “waartoe” dit allemaal geschapen werd?.”  Wat de

fenomenale intelligentie achter dit alles is? ..Wat “de betekenis van de

zwaartekracht” in ons zonnestelsel zou kunnen zijn?

 Het is misschien heel boeiend om nu, na een verstandelijk inzicht in de

natuurwetten gekregen te hebben, dieper bij een innerlijk inzicht van de

universele wetten te komen.

 De Taoïsten zegden reeds duizenden jaren terug “zo boven, zo beneden, zo

binnen zo buiten”

Zoals een druppel water de zee niet is, maar er wel alle eigenschappen van

bezit, zo zijn wij een deel van het universum en dragen we er de energie van

in ons.

 We zijn hier niet om te bewijzen dat de aarde bestaat, dat de zwaartekracht

bestaat, maar om als spirituele wezens de evolutie van de mens op aarde te

beïnvloeden.  Het ontdekken van de zwaartekracht en haar functie is 1

ding..Inzicht krijgen in de betekenis daarvan is een ander..

 Als de zwaartekracht de planeten in evenwicht houdt, wat is dan de

zwaartekracht in analogie met de mensheid?  Wat is de betekenis van de

zwaartekracht in het menselijk bestaan?

 Kan je daar ook een betekenis aan geven?

 Wat is de oorzaak van de beweging in evolutie van de mens?  Valt er niets

meer te zoeken?

 Zo boven, zo beneden.

 We zijn niet samen één, alles is één op zich.  God is overal, dus er is

niets dat “niet-God ” is.

 Zo veruitwendigt ieder van ons op zijn manier het universum..Wij

veruitwendigen dus ook de planeten die in de universum bewegen..veroorzaakt

door “de zwaartekracht”..

 Sommige briljante filosofen en geleerden hebben lang geleden (toen de dieren

nog spraken:-) een link kunnen leggen tussen de planeten aan de hemel en

bepaalde krachten in de mens.

 Zij werden toen astrologen genoemd.  Naarmate het bewustzijn van de mens

hier op aarde evolueerde, wetenschappers nieuwe grenzen overschreden en

nieuwe planeten in het universum ontdekten, werden er in ons ook nieuwe

krachten ontdekt, grenzen verlegd (zo boven zo beneden).Wetenschappers

verruimden de grenzen op fysiek en verstandelijk vlak, astrologen en

filosofen verruimden hun inzichten op innerlijk vlak.een mooi samenspel van

exoterisch en esoterisch bewustzijn.Van zo boven zo benenden.. zo buiten zo

binnen.

 Evolutie gebeurt totaal, is actie en reactie.

 Vroeger stond de exacte wetenschap nogal sceptisch tegenover de ontwikkeling

van de astrologie, maar sedert de ontdekking door de astronomen van de

buitenplaneten zijn deze nu ook onvermijdelijk meer gericht op de innerlijke

betekenissen die ermee samen hangen.Sommigen ontkennen dat nog.Maar dat is

een strijd die ze in zichzelf voeren, tegen hun ‘verwondering’ .Ze kunnen

het ‘bijna’ niet geloven.Maar innerlijk weten ze beter.Die stem kunnen ze

niet zomaar het zwijgen opleggen.  Ze zien nu ook wel, dat ze “een schakel”

zijn in gans het evolutieproces van de mensheid.  De exoterische en

esoterische wetenschap gaan steeds meer hand in hand.

 We zijn in een zeer boeiend moment van de evolutie geboren.  Steeds meer van

het “onzichtbare” wordt “zichtbaar” gemaakt.Het onbewuste krijgt steeds meer

kans om te ontwaken.Wetenschap en filosofie horen hand in hand te gaan.

Wetenschap zonder filosofie is als een gedrocht van Frankenstein en

filosofie zonder wetenschap is “hemelfietsen”.

Beiden zijn belangrijk.

 Om het wetenschappelijk denken en de filosofische bezieling vruchtbaar te

laten zijn, hebben we een vruchtbare bodem nodig.Wetenschap en filosofie

zijn onlosmakelijk verbonden hier op aarde zoals mens onlosmakelijk

verbonden is met de ziel./..

 De astrologie is nu in een zeer mooie evolutie gekomen, mede dank zij de

evolutie van de astronomie.  Ze kan zin geven aan beproevingen die mensen

ondervinden in hun aardse evolutie.  Ze kan betekenis geven aan hun pijn,

inzichten geven in het plan waar ze bewust of onbewust aan meewerken,

verklaren waarom sommigen zich nog steeds willen “afscheiden” van hun

innerlijke kracht.

Ze worden zich meer en meer bewust van de kosmische krachten die een rol

spelen in hun bestaan en kunnen anderen (en op de eerste plaats zichzelf)

helpen om bewuster stappen te zetten en keuzes te maken.

 Om een kathedraal te bouwen is de metser even belangrijk als de architect.Om

inzicht te krijgen in het universum en in onszelf is de astronoom even

belangrijk als de astroloog.

 Ieder heeft zijn plaats in het groter plan.

Er is nog heel veel te ontsluieren…

 Met de zwaartekracht zijn we nog helemaal niet aan het einde “der mysteriën”

gekomen.

 We wensen u nog veel energie, arbeid en inzicht en een mooie ontdekking van

uw “innerlijke geest”..

 Met respect en vertrouwen

(Informatie over de emailcursus: http://www.astrologie.ws/cursus.htm)