In de astronomieles van 15 september 1998 van een universiteit op Hawaïi
wordt het onderwerp “astrologie” behandelt. Hierop zal ik in dit schrijven
reageren.

Hawaiï is sedert jaren bij Amerikanen een gewild vakantieoord en het lijkt er
op dat de schrijver van de les te lang aan het strand had gelegen en teveel
Pina Colada had gedronken toen hij zijn les schreef, in plaats van zich te
hebben geïnformeerd over wat Astrologie in feite is.

Men zou toch verwachten dat er in de les van een Universiteit
wetenschappelijk informatie staat. De schrijver komt niet verder dan te
verklaren dat astrologie hetzelfde is als astronomie: planeten en hun
bewegingen die door zwaartekracht worden veroorzaakt. Die in zijn visie
klaarblijkelijk ook over vreemde mysterieuze krachten beschikken waar
astrologen hokus pokus mee uitvoeren. We missen in deze les zelfs de meest
elementaire informatie over de Astrologie.

Het is en blijft vreemd dat Astrologie en de wetenschap maar geen vrienden
kunnen worden. Beide principes worden immers beheerst door Waterman en
Uranus. De oude monniken van weleer hielden zich met wetenschap EN
astrologie bezig. Maar net zo goed als Freud om zijn visie werd verguisd,
werd zelfs Jung als hoogleraar ontslagen, terwijl zijn bijdrage aan het
begrip over het functioneren van de menselijke geest uniek is. Het hebben
van inzicht en begrip over de werking van de menselijke geest en onze
geestelijke ontwikkeling, is nog een betrekkelijk jonge, recente tak van
sport die kennelijk zichzelf nog moet bewijzen in de westerse wereld die
zichzelf “wetenschappelijk” noemt.

Astrologen spreken niet over de zwaartekracht maar over de wetmatigheden die
ten grondslag liggen aan de menselijke geest, zowel het bewuste als het
onbewuste. Hoe wij als mensen denken, voelen, communiceren, hoe krachten
vanuit ons collectief onbewuste op ons inwerken en hoe het ons vergaat door
de tijd, is het gebied van de astrologie en daar heb ik de schrijver niet
over gehoord.

De wetenschap is het verlangen te weten, te kennen, het bestaande te
doorgronden, de “kunst van het weten”. Om willekeurige uitspraken van
charlatans te kunnen onderscheiden van ware, juiste uitspraken over de
wetmatigheden in de natuur IN ons en om ons heen, heeft de “wetenschap”
methodieken ontwikkeld om de uitspraken te kunnen toetsen. Het kunnen
bewijzen van uitspraken bijvoorbeeld door ze te kunnen herhalen, is een van
de gebruikte methoden. Velen verwarren echter deze methodieken met de
wetenschap zelf. Het verlangen, de MUST, om te weten, is wat een ware
wetenschapper drijft. De schrijver van ons stuk is duidelijk geen
wetenschapper in die zin, zijn oppervlakkige cynisme en het ontbreken van
informatie over de astrologie, verraden zijn totale gebrek aan
belangstelling voor de Astrologie.

De Astrologie is absoluut een wetenschap in die zin dat ze poogt begrip te
krijgen van de werking van de menselijke geest van individuele personen,
invloeden van buitenaf en van binnenuit. De astrologie beschrijft als geen
andere tak van sport, de wetmatigheden die daaraan ten grondslag liggen.
Deze “wetenschap”, de kennis en ervaring waaraan de Astrologie haar bijdrage
levert, draagt bij aan het welbevinden van mensen omdat ze zichzelf, hun
eigen reacties en hun omgeving beter begrijpen en daardoor een completer en
milder mens worden.

Astrologie is een wetenschap van de praktijk. Begrippen die in Astrologische
kringen naar voren worden gebracht, worden door vele astrologen in de
praktijk getoetst op zichzelf en op hun clientèle. Daarmee wordt aan het
belangrijkste wetenschappelijke criterium voldaan: namelijk het toetsen op
betrouwbaarheid van de gedane uitspraken over de in onze leefomgeving geldende
wetmatigheden.

Soms is er meer wetenschap buiten dan binnen universiteiten te vinden.

Dank u wel. Dr. Drs. Josina E.A.M. Bleekemolen.
http://www.aloe-shop.nl