HERMAN KEIRSEBILCK, België, schreef hierop als huiswerk:

De aarde is slechts een leerschool. Bedoeling van ons bestaan op aarde is dus bij te leren, te groeien naar het Hogere toe. De aarde zit vol met dualiteiten: warm, koud; zwart, wit; donker, klaar enz. Zonder het ene zouden wij ons niet bewust zijn van het andere. Deze dualiteiten zorgen dus voor een bewustwording. Via bewustwording kunnen we dus groeien.
Als je naar een debat gaat of op TV een debat volgt, dan zijn er telkens een aantal voor en tegenstanders van het besproken onderwerp. Beiden halen steeds een aantal argumenten naar voor om hun gelijk aan te tonen. Op het einde van zo’n debat is er nooit een algehele consensus bereikt. Er blijven (haast) evenveel voor als tegenstanders. Alleen kan je door zo’n debat te volgen, wat meer bewustvorming gekweekt hebben in verband met het besproken onderwerp, ga je wat nadenken over wat er allemaal gezegd werd, kun je misschien wat bijgeleerd hebben en hou je er uiteindelijk een eigen mening aan over.
Zo ook is het met de astrologie gesteld. Er zullen altijd een aantal mensen zijn die niet in astrologie geloven en met een aantal argumenten aankomen om astrologie af te breken. Gewoonlijk gaat het dan om mensen die van astrologie zelf niets afweten. Anderzijds zul je altijd een aantal mensen hebben die zich actief met astrologie bezig houden en die uit ervaring weten dat astrologie wel werkt. Al die mensen die er niet in geloven en die de astrologie afbreken hebben blijkbaar geen astrologie nodig om in dit leven te groeien. Dit betekent geenszins dat ze gelijk hebben al ze dan beweren dat astrologie niet werkt. Voor hen zijn er dan wellicht andere wegen die hen een positieve groei in dit leven bezorgen.
Degenen die astrologie beschouwen als een middel om de winnende lottocijfers te voorspellen hebben het uiteraard verkeerd. Degenen die astrologie gebruiken om bepaalde gebeurtenissen in hun leven, in hun relatie beter te begrijpen zitten mijns inziens wel goed.
Zelf ga ik er niet speciaal veel energie insteken om de tegenstanders van astrologie van het omgekeerde te overtuigen.
Zelf probeer ik astrologie in mijn leven in te passen om beter mezelf, de mensen rondom mij en gebeurtenissen in mijn leven beter te leren kennen en begrijpen, omdat dit alleen je al een zekere vorm van maturiteit, van groei van bewustwording kan geven.
Met astrologie als hulpmiddel probeer ik dus voor mezelf een stuk van de leerschool te doorlopen. Andere mensen hebben dat misschien niet van doen om hun doel te bereiken. Voor hen zijn er dan andere wegen. Daarom ligt de keus bij jezelf en ben je uiteraard vrij om al dan niet in astrologie te geloven. Beide partijen zijn van hun gelijk overtuigd en de ene partij zal de andere nooit kunnen overtuigen, net zoals dit in een debat het geval is. Voor sommigen blijkt het dus een nuttig hulpinstrument terwijl het voor anderen allemaal larie en apekool is. Ieder doet er dus mee wat hij zelf wil.
Astrologie dient dus niet om te voorspellen welke lottonummers er gaan winnen of andere dergelijke nonsens, maar astrologie helpt je je leerschool op aarde af te werken.

(informatie over de emailcursus: http://www.astrologie.ws/cursus.htm)