Over het gesputter van astronomen:

Vorige week werd mij een onderdeel van de lesstof gestuurd, die astronomie studenten aan de universiteit te Hawaï aangeboden krijgen. Daarin werd duidelijk dat deze arme studenten tentamen punten kunnen halen als ze correct weten te produceren dat astrologie geen wetenschap is, maar een geloof en dat het voorziet in vage voorspellingen waar je ook nog te veel voor moet betalen.

Deze visie noopte mij om eens heel nauwkeurig vast te stellen wat officieel onder wetenschap wordt verstaan. Van Dale zegt het volgende hierover;   Het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels waarmee verdere kennis verkregen kan worden.   In mijn optiek voldoet astrologie wel degelijk aan deze criteria. Toch voelde ik de behoefte wat verder te kijken. De wetenschapsfilosofie houdt zich namelijk bij uitstek met dit onderwerp bezig. Zo stelt de wetenschapsfilosoof Teunis Brosens, verbonden aan de KUB te Tilburg, zich de volgende vragen; “zijn de sociale wetenschappen van dezelfde aard als de natuurwetenschappen? wat is de status van de psychologische wetenschappen? verwijzen termen als ‘elektron’, ‘virus’, maar ook ‘intentie’, ‘opvatting’, naar daadwerkelijk bestaande “dingen”? is wetenschap eigenlijk niet een sociaal proces dat bestudeerd moet worden binnen de sociologie? hebben we aan empirische data wel genoeg om te kiezen tussen verschillende hypotheses? hoe is het empirisch bewijsmateriaal te koppelen aan de waarschijnlijkheid van een hypothese? wat is eigenlijk verklaren?” Allemaal vragen waar de wetenschappelijke antwoorden en meningen zeer over uiteen blijken te lopen. Op zijn minst kunnen we constateren dat het erg onduidelijk is en het laat zich niet eenduidig “vangen”. Het antwoord van de excentriekeling Paul Feyerabend op deze discussie en de vraag naar de aard van wetenschap mag niet ongenoemd blijven. Feyerabend staat bekend als een anarchistische wetenschapsfilosoof sinds hij in 1975 zijn boek Against Method publiceerde. Volgens hem kan geen enkele methode van onderzoek aanspraak maken op de enige echte wetenschappelijke methode. Als er al een regel te vinden is voor wetenschappelijk onderzoek, stelt hij, dan is het de regel dat er geen vaststaande regels voor wetenschappelijk onderzoek zijn — ‘anything goes’! Een uraniër in wetenschapsland! Maar ach, zitten we hier nu eigenlijk echt op te wachten?? Aangezien de meeste universiteiten uitgaan van een strak omlijnde benadering van wetenschap, moet ik er persoonlijk niet aan denken dat er een officiële opleiding zou komen, waar een nog officiëler papiertje aan verbonden is, waarna men zich pas astroloog mag noemen en er beroepsmatig mee aan de slag mag. En daar ligt het hele dilemma. Omdat de meeste astrologen niet langs deze weg willen werken maar op uranische, en dus een eigenwijze weg kiezen, blijven astrologen het doelwit van dit soort uitlatingen door angstige begrenzende mensen die het begrip wetenschap nodig hebben om de grens te trekken wat verantwoord is om daarmee al het andere te kunnen verwerpen. Natuurlijk worden er vage voorspellingen gedaan. Natuurlijk wordt er een hoop onzin gepubliceerd. Het is jammer dat de gemiddelde mens met dit soort publicaties dagelijks in aanraking komt waardoor het oppervlakkig gezien lijkt, alsof het een soort waarzeggerij is. Astrologie is een taal die werkt met symbolen, net als muziek en iedereen kan het leren. Nu kennen we in de muziek de a-ritmische “hij leert het  nooit” muzikant en de virtuoos plus alle gradaties daartussen. Zo ook in astrologie, sommige mensen zijn beter in het begrijpen, doorvoelen en interpreteren van (astrologische) symbolen dan andere. En dat heeft niets met geloof te maken. Ga je echter heel diep op de materie in, kom je wellicht bij een ( esoterische) bron uit. En dan ontstaat er weer een bepaalde groep astrologen die dat als uitgangspunt neemt. En wie komen daar op af? Mensen die zich daar heel goed in kunnen vinden, weer een zinvolle invulling erbij, lijkt mij zo. En moet je daar voor betalen? Natuurlijk. Zo werkt dat nu eenmaal, de astroloog spant zich in en de cliënt betaalt. Is het te duur? Als je iets niet ziet zitten, is alles te veel. Dit kunnen we beter overlaten aan de cliënt die ik zeer wel in staat acht een eigen beslissing te nemen waar hij of zij geld aan zou willen besteden.

(Voor de emailcursus zie http://www.astrologie.ws/cursus.htm)

Esther Breuker is inmiddels afgestudeerd. Haar eigen website is http://www.astrokey.nl )